Nokia Communication Center – Quản lý danh bạ, tin nhắn dễ dàng và nhanh chóng

Nokia Communication Center (phiên bản Alpha) là phần mềm chạy trên Windows dùng để quản lý danh bạ và tin nhắn của ĐTDĐ.

Các chức năng chính:

  • Tạo mới và gửi tin nhắn một cách dễ dàng.
  • Nhận, xem tin nhắn, hồi âm và chuyển tiếp tin nhắn.
  • Soạn tin nhắn MMS trực tiếp với hình ảnh trên máy tính và trong điện thoại.
  • Quản lý tin nhắn, tìm kiếm và sắp xếp thành các nhóm.
  • Quản lý tất cả danh bạ có trong máy.
  • Tạo mới danh bạ, thêm hình ảnh vào danh bạ một cách dễ dàng.

Nguồn: Nokia Beta Labs Blog

2 thoughts on “Nokia Communication Center – Quản lý danh bạ, tin nhắn dễ dàng và nhanh chóng

Bình luận | Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s