.:: Tất cả về Nokia ::.

Bài viết thống kê lại toàn bộ các model mới nhất của Nokia, bao gồm thông tin về dòng máy, hệ điều hành và độ phân giải màn hình. Muốn xem thông tin của máy nào, bạn bấm Ctrl+F trong trình duyệt và gõ vào tên model điện thoại cần tìm (ví dụ: N73).

Bài viết liên tục được cập nhật các model mới nhất của Nokia.


I. Về dòng máy:

S40v1 –Nokia Series 40 1st edition.
Nokia 2355.

S40v2Nokia Series 40 2nd edition.
Nokia 8801, Nokia 6030, Nokia 6101, Nokia 6102, Nokia 6230, Nokia 5140i, Nokia 7360, Nokia 2855, Nokia 6102i, Nokia 6103, Nokia 6070, Nokia 2610, Nokia 6080, Nokia 2626, Nokia 5070.

S40v3 –Nokia Series 40 3rd edition.
Nokia 6111, Nokia 6270, Nokia 6265, Nokia 6265i, Nokia 6280, Nokia 7370, Nokia 6165, Nokia 6234, Nokia 6233, Nokia 6282, Nokia 6125, Nokia 6131, Nokia 6136, Nokia 6126, Nokia 2865, Nokia 2865i, Nokia 6151, Nokia 6275, Nokia 6275i, Nokia 8800 Sirocco Edition, Nokia 7390, Nokia 7373, Nokia 6085, Nokia 6288, Nokia 5300, Nokia 5200, Nokia 6133, Nokia 6086, Nokia 6300, Nokia 6131 NFC, Nokia 3110 classic, Nokia 3109 classic, Nokia 8600 Luna, Nokia 3500 classic.

Trong dòng S40v3 còn gồm có 2 dòng nhỏ:
S40v3 FP1(Feature Pack 1)
Nokia 6234, Nokia 6233, Nokia 6125, Nokia 6131, Nokia 6136, Nokia 6126, Nokia 6151, Nokia 8800 Sirocco Edition, Nokia 6133, Nokia 6131 NFC, Nokia 8600 Luna.
S40v3 FP2(Feature Pack 2)
Nokia 7390, Nokia 7373, Nokia 6085, Nokia 5300, Nokia 5200, Nokia 6086, Nokia 6300, Nokia 3110 classic, Nokia 3109 classic, Nokia 3500 classic.

S40v5 –Nokia Series 40 5th edition.
Nokia 6500 slide, Nokia 6500 classic, Nokia 6267, Nokia 7500 Prism, Nokia 7900 Prism, Nokia 6555, Nokia 5310 XpressMusic, Nokia 5610 XpressMusic, Nokia 6301, Nokia 8800 Arte, Nokia 6263, Nokia 2600 Classic (Series 40 5th Edition LE), Nokia 3120, Nokia 3555, Nokia 6300i, Nokia 5000, Nokia 2680 slide, Nokia 7070 Prism, Nokia 6212 classic, Nokia 5220 XpressMusic, Nokia 6600 fold, Nokia 3600 slide, Nokia 6600 slide, Nokia 7310 Supernova, The Nokia 3610 fold, The Nokia 8800 Carbon Arte.

Trong dòng S40v5 còn gồm có:
S40v5 FP1(Feature Pack 1)
Nokia 6500 slide, Nokia 6500 classic, Nokia 7900 Prism, Nokia 5310 XpressMusic, Nokia 5610 XpressMusic, Nokia 6301, Nokia 8800 Arte, Nokia 3120, Nokia 3555, Nokia 6300i, Nokia 5000, Nokia 2680 slide, Nokia 6212 classic, Nokia 5220 XpressMusic, Nokia 6600 fold, Nokia 3600 slide, Nokia 6600 slide, The Nokia 8800 Carbon Arte.

S40v6 – Nokia Series 40 6th edition.
Nokia 7510 Supernova

S60v1 – Nokia Series 60 1st edition.
Nokia 3600, Nokia 3620, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, Nokia 7650, Nokia N-Gage, Nokia N-Gage QD, Siemens SX1, Sendo X.

S60v2 – Nokia Series 60 2nd edition.
Nokia 3230, Nokia 6260, Nokia 6620, Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 6680, Nokia 6681, Nokia 6682, Nokia 7610, Nokia N70, Nokia N72, Nokia N90, Panasonic X700, Panasonic X800, Samsung SGH-Z600, Samsung SGH-Z720, Samsung SGH-Z730.

Trong dòng S60v2 còn gồm có 3 dòng nhỏ:
S60v2 FP1(Feature Pack 1)
3230, 6670, 6260, 7610, 6220

S60v2 FP2(Feature Pack 2)
6630, 6680, 6681
S60v2 FP3 (Feature Pack 3)
N70, N72, N90

S60v3 – Nokia Series 60 3rd edition.
Nokia 3250, Nokia 5500, Nokia 6110 Navigator, Nokia 5700 XpressMusic, Nokia 6120 classic, Nokia 6121 classic, Nokia 6290, Nokia E50, Nokia E60, Nokia E61, Nokia E62, Nokia E65, Nokia E70, Nokia N71, Nokia N73, Nokia N75, Nokia N76, Nokia N77, Nokia N80, Nokia N91, Nokia N92, Nokia N93, Nokia N93i, Nokia E90 Communicator, Nokia N95, Nokia N95 8GB, Nokia N81, Nokia N81 8GB, Nokia E51, Nokia N95-3 NAM, Nokia N82, Nokia N96, Nokia 6210 Navigator, Nokia N78, Nokia 6220 Classic, Nokia 6124 classic, Nokia 5320 XpressMusic, Nokia E71, Nokia E66, The Nokia N96-3, Nokia N79, Nokia N85.

Trong dòng S60v3 còn gồm có:
S60v3 FP1 (Feature Pack 1)
Nokia 6121 classic, Nokia 6120 classic, Nokia 5700 XpressMusic, Nokia 6110 Navigator, Nokia E90 Communicator, Nokia N76, Nokia 6290, Nokia N95, Nokia N81, Nokia N81 8GB, Nokia N95 8GB, Nokia E51, Nokia N95-3 NAM, Nokia N82, Nokia 6124 classic, Nokia E71, Nokia E66.

S60v3 FP2 (Feature Pack 2)
Nokia N96, Nokia 6210 Navigator, Nokia N78, Nokia 6220 Classic, Nokia 5320 XpressMusic, The Nokia N96-3, Nokia N79, Nokia N85.

Nokia Series 80 1st edition.
Nokia 9210, Nokia 9290.

Nokia Series 80 2nd edition.
Nokia 9300, Nokia 9300i, Nokia 9500.

Nokia Series 90.
Nokia 7710.

UIQ 2.
Sony Ericsson P800, Sony Ericsson P900, Sony Ericsson P910, Motorola A920, Motorola A925, Motorola A1000, Motorola M1000, BenQ P30, Arima U300, Arima U308.

UIQ 3.
Sony Ericsson M600, Sony Ericsson P990, Sony Ericsson W950.

II. Độ phân giải màn hình:

Nokia 128×128:
Nokia 7210, Nokia 6610, Nokia 7250, Nokia 5100, Nokia 6800, Nokia 6100, Nokia 6200, Nokia 6800 Americas, Nokia 3300 Americas, Nokia 6220, Nokia 3300, Nokia 6585, Nokia 7250i, Nokia 6108, Nokia 3100, Nokia 6560, Nokia 3200, Nokia 6225, Nokia 3105, Nokia 6820, Nokia 6810, Nokia 3108, Nokia 5140, Nokia 3205, Nokia 3120, Nokia 6610i, Nokia 3125, Nokia 3220, Nokia 2650, Nokia 7260, Nokia 6020, Nokia 6235i, Nokia 6235, Nokia 6822, Nokia 6021, Nokia 6230, Nokia 5140i, Nokia 6030, Nokia 2610, Nokia 2626, Nokia 2355.

Nokia 128×160:
Nokia 6650, Nokia 7600, Nokia 6255, Nokia 6170, Nokia 6651, Nokia 7270, Nokia 6155i, Nokia 3152, Nokia 6152, Nokia 3155, Nokia 3155i, Nokia 6155, Nokia 6060, Nokia 6165, Nokia 2855, Nokia 6136, Nokia 6151, Nokia 2630, Nokia 2760, Nokia 6085, Nokia 5200, Nokia 6101, Nokia 6102, Nokia 7360, Nokia 6125, Nokia 2660, Nokia 5070, Nokia 2865i, Nokia 6103, Nokia 6086, Nokia 6086, Nokia 6080, Nokia 6070, Nokia 2865, Nokia 3109 classic, Nokia 3110 classic, Nokia 6111, Nokia 3500 classic, Nokia 2600 Classic, Nokia 3555, Nokia 2680 slide, Nokia 7070 Prism.

Nokia 176×208:
Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 3620, Nokia 6620, Nokia 7610, Nokia 7610, Nokia 6670, Nokia 6681, Nokia 3230, Nokia 6260, Nokia N-Gage, Nokia N-Gage QD, Nokia 6682, Nokia N72, Nokia 3600, Nokia 7650, Nokia 6600, Nokia 6680, Nokia N70, Nokia N91, Nokia 3250, Nokia N91 8GB.

Nokia 240×320:
Nokia 6282, Nokia 6133, Nokia 6131 NFC, Nokia 7373, Nokia 6290, Nokia N93i, Nokia 6288, Nokia 7390, Nokia 6120 classic, Nokia N71, Nokia E50, Nokia 6110 Navigator, Nokia 6131, Nokia N73, Nokia N93, Nokia 6280, Nokia 6270, Nokia 6265i, Nokia 6265, Nokia N92, Nokia 7370, Nokia 6500 classic, Nokia N76, Nokia E65, Nokia N75, Nokia 6300, Nokia 5300, Nokia 6126, Nokia 6275, Nokia 6275i, Nokia 6500 slide, Nokia 8600 Luna, Nokia 6233, Nokia 6234, Nokia N95, Nokia 6555, Nokia 6121 classic, Nokia 5700 XpressMusic, Nokia 7900 Prism, Nokia 6267, Nokia 7500 Prism, Nokia 5310 XpressMusic, Nokia N81 8GB, Nokia N81, Nokia N95 8GB, Nokia 5610 XpressMusic, Nokia 6301, Nokia 8800 Arte, Nokia N82, Nokia 6263, Nokia 3120, Nokia N96, Nokia 6210 Navigator, Nokia N78, Nokia 6220 Classic, Nokia 6124 classic, Nokia 6300i, Nokia 5000, Nokia 6212 classic, Nokia 5220 XpressMusic, Nokia 5320 XpressMusic, Nokia 6600 fold, Nokia 3600 slide, Nokia 6600 slide, Nokia E66, Nokia 7510 Supernova, Nokia 7310 Supernova, The Nokia 3610 fold, The Nokia 8800 Carbon Arte, The Nokia N96-3, Nokia N79, Nokia N85.

Nokia 320×240:
Nokia E61, Nokia E61i, Nokia E62, Nokia N77, Nokia E71.

Nokia 352×416:
Nokia E60, Nokia E70, Nokia N80, Nokia N90.[right][i]Nguồn: http://www.ledmobile.net[/i%5D%5B/right%5D

Advertisements

Bình luận | Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s