Nokia PC Suite 6.86.9


Một vài điểm mới của phiên bản 6.86:

  • Thực hiện việc sao chép, di chuyển file bằng cách kéo các file đó vào hình ảnh chiếc điện thoại trên màn hình chính của Nokia PC Suite.
  • Sửa một số lỗi và cải thiện tính ổn định.
  • Đồng bộ hóa ứng dụng lịch trên Windows Vista với ứng dụng lịch trên điện thoại của bạn.
NOKIA PC SUITE (Miễn phí)
Sản xuất: Nokia
Phiên bản: 6.86
Dung lượng: 30.79 MB
Tương thích: Mọi phiên bản Windows
Xem thêm tại đây: europe.nokia.com/A4144905
Download:
Bản 6.86 tiếng Anh.
Bản 6.86 tiếng Việt.

Bình luận | Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s